ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗೋದಲಿಗಳು


ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಚರ್ಚ್ ಗೋದಲಿ


ಕಿರೆಂ ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಚರ್ಚ್ ಗೋದಲಿ


ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಚರ್ಚ್ ಗೋದಲಿ


ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಚರ್ಚ್ ಗೋದಲಿ


ಪದ್ಮನೂರು ಗೋದಲಿ


ವಿಲಿಯಂ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗೋದಲಿ


ಲಾರೆನ್ಸ್ ಭಟ್ಟಕೋಡಿ ಗೋದಲಿ

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
“ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್

Yashuaikala "ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" "ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಎಂದರೆ... ...ಜೀಸಸ್......ಯೇಸು" ಅಂದರೆ "ಬೆಳಕು... .....ಬೆಳಕಾಗಿಸುವ ದಿವ್ಯತ್ಮ! ದೇವರು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ,ಬೆಳಕು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಬೆಳಕೆಂದರೆ...

Close