ಕಿಲೆಂಜೂರು ಮಾಡರಮನೆ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ

ಕಿಲೆಂಜೂರು ಮಾಡರಮನೆ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಬಳೆಗಾರ

Mithuna Kodethoor ಭಾಗ್ಯದಾ ಬಳೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬಾ ತವರೀಗೆಹಾಡು ಕೇಳದವರಾರು?ಆದರೆ ಈಗ ಬಳೆ ತೊಡುವವರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇಡುವ ಕುಂಕುಮ, ಸರ, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಮೂಗುತಿ, ಜಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ...

Close