ಮುಲ್ಕಿ ನಡಿಕುದ್ರು ಜಾರಂದಾಯ ಕೋಲ

Prakash M Suvarna

ಮುಲ್ಕಿ ನಡಿಕುದ್ರು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಜಾರಂದಾಯ ಕೋಲ

 

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಮುಲ್ಕಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ – ವಿಶೇಷ ಸಭೆ

Narendra Kerekadu ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನೂತನ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ...

Close