ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಥೋತ್ಸವ

Bhagyavan Sanil

ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ,ಸೀಯಾಳ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥಿ  ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು.

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಮುಲ್ಕಿ ಚರ್ಚ್ – ಪವಿತ್ರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ

Bhagyavan Sanil ಪವಿತ್ರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಮುಲ್ಕಿಯ ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತಾ ಚರ್ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿಯ ಫಾ.ಬ್ಯಾಪಿಸ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ದೈವಿಕ...

Close