ತೀರದ ಬದುಕು

Photo by Prakash Mulki

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಇನ್ನಾ ಸಾಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ

Photo by Bhagyavan Sanil ಇನ್ನಾ ಮೇ ೦2: ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು...

Close