ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ

Jerry Kinnigoli

ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಅಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ರೆ.ಫಾ. ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ರೆ.ಫಾ.ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಧಾರ್ಮಿಕವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ

ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ,ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ರೆಮೆದಿ ಅಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ರೆ.ಫಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಪಿಂಟೊ...

Close