ಕವತ್ತಾರು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ

Prakash Suvarna

ಕವತ್ತಾರು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ

Mulki-26041302

Mulki-26041303

Mulki-26041304

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
ಮೂಲ್ಕಿ ವಳಲಂಕೆ- ಸೀಯಾಳ ಮತ್ತು ಶತಕಲಶಾಭಿಶೇಕ

Bhagyavan Sanil ಮೂಲ್ಕಿ: ಚಿತ್ರಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೂಲ್ಕಿ ವಳಲಂಕೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ,ಸೀಯಾಳ ಮತ್ತು ಶತಕಲಶಾಭಿಶೇಕ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು.

Close