ಗುತ್ತಕಾಡು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗುತ್ತಕಾಡು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Kinnigoli-22081303

Comments

comments

Comments are closed.