ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಚಿತ್ರಗಳು

Kinnigoli-22081304

Kinnigoli-22081305

Kinnigoli-22081306

Kinnigoli-22081307

Kinnigoli-22081308

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kinnigoli-22081303
ಗುತ್ತಕಾಡು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗುತ್ತಕಾಡು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Close