ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಮ್ಮಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Nativity-day

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kinnigoli-08091326
ತೆನೆ ಹಬ್ಬ- ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂಡರ ಇಗರ್ಜಿ

Konika Studio Pakshikere ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂಡರ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ...

Close