ತೆನೆ ಹಬ್ಬ- ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂಡರ ಇಗರ್ಜಿ

Konika Studio Pakshikere

ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂಡರ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರು ರೆ.ಫಾ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

 Kinnigoli-08091320 Kinnigoli-08091321 Kinnigoli-08091322 Kinnigoli-08091323 Kinnigoli-08091324 Kinnigoli-08091325 Kinnigoli-08091326

Kinnigoli-08091327

 

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kinnigoli-08091318
ತೆನೆ ಹಬ್ಬ- ಕಿರೆಂ ರೆಮೆದಿ ಅಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿ

Donald dsouza Kirem ಕ್ರೈಸ್ತರ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ,ಕನ್ಯಾಮರಿಯಮ್ಮರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ರೆಮೆದಿ ಅಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ...

Close