ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ : ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 2ನೇ ದಿನ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Kinnigoli-11091301

Kinnigoli-11091302

Kinnigoli-11091303

Kinnigoli-11091304

Kinnigoli-11091305

Kinnigoli-11091306

Kinnigoli-11091307

Kinnigoli-11091308

Kinnigoli-11091309

Kinnigoli-11091310

Kinnigoli-11091311

Kinnigoli-11091312

Kinnigoli-11091313

Kinnigoli-11091314

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kinnigoli-11091330
ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇಂದು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಜನರು ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು...

Close