ಬಳ್ಕುಂಜೆಯಲ್ಲಿ 105 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದರ ಮತದಾನ

Kinnigoli-17041407 Kinnigoli-17041404 Kinnigoli-17041405 Kinnigoli-17041406

ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 105 ವರ್ಷದ ಮಾಗಂದಡಿ ಜೊಸೆಫ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು .

Comments

comments

Comments are closed.