ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ – ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ Kinnigoli-08091414

ಗುತ್ತಕಾಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ

Kinnigoli-08091415

 ಎಸ್.ಕೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kinnigoli-08091412
ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪರಿಸರದ ಚರ್ಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ : ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್ ದಾಮಸ್‌ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ರೆಮೆದಿ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್  ಕಟೀಲು ಸಂತ ಜಾಕೋಬರ ಚರ್ಚ್ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಸಂತ ಪೌಲರ ಚರ್ಚ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂದರ...

Close