ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಮೂಲ್ಕಿ:  ಬೆಳ್ಳಾಯರು ಕೋರ‍್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

Puneethakrishna

Mulki-24041503

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Mulki-24041502
ನಾದಸ್ವರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ದಿ

ಮೂಲ್ಕಿ : ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾದಸ್ವರ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ...

Close