ಅಲಂಕೃತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವರು

ಮೂಲ್ಕಿ: ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಕುಮಾರಮಂಗಿಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೀಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವರು.

Mulki-17121502

Comments

comments

Comments are closed.