ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪರಿಸರದ ಗೋದಲಿ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಅಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿ ಗೋದಲಿ

Kinnigoli-26121501

ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ (ಕಿರೆಂ) ರೆಮದಿ ಅಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿ ಗೋದಲಿ

Kinnigoli-26121502

ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂಡರ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ಆಂಡ್ರು ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸ್ಥಬ್ದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ

Kinnigoli-26121503

 

 

ಪದ್ಮನೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೋದಲಿ 

Kinnigoli-26121504

ಕಟೀಲು ಸಂತಜಾಕೋಬ್ ಚರ್ಚ್ ಗೋದೊಲಿ

Kinnigoli-26121505

Comments

comments

Comments are closed.