ಅಜಾರು ಧೂಮಾವತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಕಟೀಲು:  ಅಜಾರು ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.
Kateel-15011603

Comments

comments

Comments are closed.