ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗರಿ ಹಬ್ಬ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ : ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು.
Lionel Pinto, Kinnigoli

Kinnigoli-20031601 Kinnigoli-20031602 Kinnigoli-20031603 Kinnigoli-20031604 Kinnigoli-20031605 Kinnigoli-20031606 Kinnigoli-20031607 Kinnigoli-20031608 Kinnigoli-20031609 Kinnigoli-20031610 Kinnigoli-20031611 Kinnigoli-20031612 Kinnigoli-20031613

 

 

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kirem-20031601
ಕಿರೆಂ ಗರಿ ಹಬ್ಬ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ : ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ಕಿರೆಂ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು. Donald D'Souza Kirem  

Close