ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಚರ್ಚ್

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ದಿನ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

Lionel Pinto, Kinnigoli

Kinnigoli-250316034 Kinnigoli-250316035 Kinnigoli-250316036 Kinnigoli-250316037 Kinnigoli-250316038 Kinnigoli-250316039 Kinnigoli-250316040

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Kinnigoli-250316025
ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ಚರ್ಚ್

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ದಿನ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಣೆ ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿರೆಂ ರೆಮದಿ ಅಮ್ಮನವರ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. Donald...

Close