ಕೋಟೆಕೇರಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಮೂಲ್ಕಿ ಕೋಟೆಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಮೂಲ್ಕಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಧಿವಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Mulki-0109201704

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Mulki-0109201703
ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಧಿವಾಸ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಮೂಲ್ಕಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಧಿವಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

Close