ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.

Kinnigoli-01101701

Kinnigoli-01101702

Kinnigoli-01101703 Kinnigoli-01101704 Kinnigoli-01101705 Kinnigoli-01101706 Kinnigoli-01101707 Kinnigoli-01101708 Kinnigoli-01101709 Kinnigoli-011017010 Kinnigoli-011017011 Kinnigoli-011017012 Kinnigoli-011017013 Kinnigoli-011017014 Kinnigoli-011017016 Kinnigoli-011017025 Kinnigoli-011017017 Kinnigoli-011017018 Kinnigoli-011017019 Kinnigoli-011017020 Kinnigoli-011017021 Kinnigoli-011017022 Kinnigoli-011017023 Kinnigoli-011017024

Comments

comments

Comments are closed.