ಮೂಲ್ಕಿ: ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಥನೆ ಸಂಪನ್ನ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಥನೆಯು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

Mulki-26041807

Comments

comments

Comments are closed.

Read previous post:
Mulki-26041806
ಮೂಲ್ಕಿ- ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಥನೆ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಮಾಸ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಥನೆ ಶುಕ್ರವಾರ...

Close